Wat te doen met uw oude computerapparatuur?

Bent u van plan uw IT-apparatuur te vernieuwen? Als de keuze van nieuwe computers, zowel vaste als draagbare, centraal staat voor de Chief Information Officer (CIO - leidinggevende informatiesystemen), dan geldt dat ook voor de overname ervan! Wat te doen met uw oude computerapparatuur? Steeds meer bedrijven kiezen ervoor om deze zware taak uit te besteden aan een specialist in het beheer van apparatuur.

Kiezen voor de aankoop van uw computerapparatuur door een IT-makelaar

 

U kunt apparatuur die niet meer aan uw behoeften voldoet natuurlijk verkopen. Niet alleen komtu zo van uw computers af, maar deze verkoop zorgt ook voor een aanzienlijke kasinstroom.

Maar wie gaat uw oude computerapparatuur overnemen? U kunt zich wenden tot een IT-makelaar. Deze expert in tweedehands apparatuur voert een audit uit van uw oude apparatuur en bepaalt welke producten teruggewonnen kunnen worden en welke gerecycled moeten worden. Let wel dat recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) sinds 2005 verplicht is. Voor het bedrijf wordt de recyclingfactuur verlicht door de verkoop van apparatuur die een tweede leven kan krijgen.

Laat uw apparatuur terugnemen door een financiële leasemaatschappij

 

Wanneer uw computerapparatuur verouderd is en u deze wilt vernieuwen, kunt u zich wenden tot een verhuur- en beheerbedrijf voor apparatuur. Afhankelijk van wat het bedrijf aanbiedt, kan het bedrijf u gedurende een lange periode geavanceerde apparatuur aanbieden dat bij uw behoeften past. Aan het begin van het contract koopt het de apparatuur terug om het een tweede leven te geven (wat weer een interessante kasstroom biedt). Het bedrijf kan ook andere diensten aanbieden:

  • Sourcing: het begeleidt u bij de keuze van nieuwe of refurbished apparatuur die het best bij uw behoeften past.
  • Financiering: hierbij gaat het erom de oplossing te vinden die het beste past bij uw apparatuurbeheer en de schaalbaarheid ervan.
  • Parkbeheer: er worden tools ter beschikking gesteld om uw computerpark te beheren, te anticiperen op vernieuwingen en deze aan te passen aan uw financiële beperkingen en de reële waarde van elk apparaat.

Let op, niet alle verhuur- en beheerbedrijven bieden deze diensten aan, u moet vooraf informeren om onaangename verrassingen te voorkomen.

Andere diensten zoals: terugname en refurbishment van uw IT-apparatuur kunnen voor u zeer voordelig uitpakken. Uw bedrijf maakt zo deel uit van een MVO-aanpak en u heeft de garantie dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de AEEA-normen worden nageleefd.

Met het financiële leasesysteem kunt u ook uw park regelmatig vernieuwen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over terugname, refurbishment en recycling van uw apparatuur. U komt dan in de opwaartse spiraal van de circulaire economie terecht!

Donatie van uw oude computerapparatuur

 

Bedrijven kunnen hun computerapparatuur aan hun medewerkers geven. Sinds 2019 worden deze giften behandeld als voordelen in natura, die moeten worden aangegeven en vermeld op het loonstrookje (vóór 2019 werd dit soort giften niet beschouwd als een vergoeding, op voorwaarde dat de apparatuur voor 100% werd afgeschreven en dat de gift de waarde van € 2000 niet overschreed). Het bedrijf en de werknemer kunnen echter ook overeenkomen dat de gift geen voordeel in natura is, maar eerder een beschikbaarstelling van apparatuur die voor zakelijke doeleinden kan worden gebruikt.

Het is ook mogelijk om de computerapparatuur te doneren aan verenigingen om deze ter beschikking te stellen aan scholen, verenigingen, gezinnen in nood, enz.

Wat de nieuwe bestemming van uw oude apparatuur ook is, er moet systematisch rekening worden gehouden met twee elementen: het milieuaspect, met de recycling en het hergebruik van deze apparatuur, en het reguleringsaspect. Wanneer uw computerapparatuur wordt overgenomen, moeten alle gegevens worden gewist om te voldoen aan de AVG, de nieuwe reglementering voor de verwerking van persoonsgegevens.

Olinn ondersteunt u bij het beheer van uw computerapparatuur!