MVO: waarom financiële leasing een wapen tegen verspilling is

Steeds meer bedrijven zijn tegenwoordig betrokken bij een MVO-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Dit is met name het geval voor bedrijven die gebruik maken van financiële leasing om apparatuur aan te schaffen, in plaats van een meer traditionele aankoopmethode - bijvoorbeeld een banklening. Financiële leasing zou inderdaad een wapen kunnen zijn tegen verspilling en kunnen bijdragen aan het behoud van het milieu, een van de pijlers van MVO. Waarom? Hoe? Uitleg/em>

De circulaire economie, een van de pijlers van MVO

In 2011 heeft de Europese Commissie MVO gedefinieerd als "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor de effecten die zij hebben op de samenleving". MVO heeft dus betrekking op belangrijke thema's zoals verantwoord inkopen, gelijkheid op het werk of de circulaire economie, een principe dat ook financiële leasing omvat.

De circulaire economie bestaat, in tegenstelling tot de lineaire economie als uitvloeisel van de industrialisering, uit het duurzaam produceren van goederen en diensten, het beperken van de consumptie en het verspillen van hulpbronnen en de productie van afval. Een nieuw economisch model dat erop gericht is afstand te doen van de 'wegwerpmaatschappij’ en verschillende uitdagingen aan te gaan:

  • het behoud van uitputbare hulpbronnen;
  • het milieu beschermen door de koolstofvoetafdruk te beperken;
  • de economische en industriële ontwikkeling van de gebieden op een duurzame manier mogelijk maken;
  • afval en verspilling verminderen, met name door middel van recycling.

Is financiële leasing een stimulans voor MVO?

De circulaire economie is gebaseerd op verschillende pijlers zoals duurzaam inkopen (rekening houdend met de milieueffecten van de gebruikte hulpbronnen), verantwoord consumeren (rekening houdend met de milieu- en sociale effecten in alle stadia van de levenscyclus van het product, ongeacht of de koper publiek of privaat is) of de functionele economie (ook wel ‘gebruikseconomie’ genoemd). Dit laatste concept is bedoeld om het gebruik te bevoordelen boven het bezit, om een dienst te verkopen in plaats van een activa. En dat is precies waar het financiële leasecontract dat Olinn voorstelt, over gaat.

In plaats van een onroerend goed of apparaat te kopen, huurt u het over een lange periode. U betaalt dus voor het gebruik van de apparatuur gedurende de tijd dat deze ter beschikking wordt gesteld, en niet voor het bezit ervan. Aan het einde van het contract neemt Olinn uw oude apparatuur terug en zorgt voor nuttige toepassing of recyclage via gespecialiseerde kanalen. Zo profiteert u bij het vernieuwen van uw apparatuur altijd van de meest geavanceerde machines en gaat u verantwoord en duurzaam te werk.

Financiële leasing: beheer van de verschillende levenscycli van het product

Financiële leasing omvat de terbeschikkingstelling van een activa, maar ook het onderhoud van de apparatuur en de teruggave van de apparatuur. Als u bijvoorbeeld kiest voor het financiële leasingsysteem voor uw computerpark of mobiele apparatuur, dan wordt het vernieuwd en begint het een nieuw leven bij zakelijke of privégebruikers. Is het aan het einde van de levensduur, dan kunnen de onderdelen worden gerecycled. Dit gaat verspilling tegen, aangezien computers niet worden weggegooid wanneer ze ten opzichte van uw behoeften verouderd zijn.

Hetzelfde principe geldt voor een wagenpark: aan het einde van uw contract nemen we uw voertuigen terug en vervangen we ze door nieuwere, zuinigere modellen, bijvoorbeeld elektrische of hybride voertuigen. U profiteert ook van auto's die altijd goed onderhouden, en dus minder vervuilend zijn.

Hetzelfde principe geldt voor een wagenpark: aan het einde van uw contract nemen we uw voertuigen terug en vervangen we ze door nieuwere, zuinigere modellen, bijvoorbeeld elektrische of hybride voertuigen. U profiteert ook van auto's die altijd goed onderhouden, en dus minder vervuilend zijn.

Olinn ondersteunt u bij het beheer van uw apparatuur! !