Een ‘all-in-one’ aanbod voor uw IT-apparatuur

fullscreen

Vandaag de dag vereist de digitale transformatie, of deze nu verband houdt met de herstructurering van interne organisaties of met veranderingen in consumptiepatronen, het implementeren van hoogwaardige informatietechnologieën (IT) die rekening houden met operationele beperkingen.

Uw vermogen om uw bedrijf uit te rusten met IT-apparatuur (hardware en software) is een van de sleutels tot uw concurrentievermogen. Maar het beheer van uw park kan des te kostbaarder zijn omdat de apparatuur regelmatig moet worden vernieuwd.

Olinn biedt u oplossingen om operationele beperkingen en budgettaire controle van uw computerapparatuur met elkaar te verzoenen, dit alles in het kader van een MVO-aanpak.

Bij het beheren van een computerpark is het voor een bedrijf verleidelijk om te proberen de IT-apparatuur zo lang mogelijk te behouden, om zo de kosten te beperken en de kasstroom te behouden.

Filmbestand

Daarbij worden de verborgen kosten echter vergeten! Naarmate de apparatuur veroudert, nemen de prestaties en betrouwbaarheid ervan af, terwijl de onderhouds- en ondersteuningskosten alleen maar toenemen. Ongeveer 80% van de totale eigendomskosten van IT-apparatuur betreft niet de aanschafkosten, maar het gebruik van de apparatuur, de ondersteuning en het beheer. Daarbij komt dat deze eigendomskosten toenemen naarmate het park veroudert, bijvoorbeeld doordat de apparatuur vaker uitvalt of niet geschikt is voor de bedrijfsprocessen.

transparent

Wat als het mogelijk zou zijn om de levenscyclus van IT-apparatuur te verlengen en zo aanzienlijke besparingen te realiseren - zonder dat dit ten koste gaat van de efficiëntie?

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze oplossingen

CONTACT