De voordelen van financiële leasing bij het stabiliseren van uw kasstroom

De Covid-19-crisis heeft de kasstroom van veel bedrijven onder druk gezet. Meer dan ooit moet het MKB zijn kasstroom consolideren om het hoofd boven water te houden en met minder zorgen aan zijn herstel te beginnen. Een van de oplossingen zou financiële leasing kunnen zijn: dat heeft veel voordelen en kan zeer interessant zijn. Olinn geeft uitleg.

Waarom heeft de crisis zo'n impact gehad op de kasstrooom van bedrijven?

Tijdens de gezondheidscrisis van Covid-19 kregen veel bedrijven te maken met de gedeeltelijke of volledige stopzetting van hun activiteiten. Het gebrek aan liquiditeit (cashflow) is dus een groot probleem geweest voor deze bedrijven, die tegelijkertijd hun leveranciers moesten blijven betalen, hun leningen moesten terugbetalen, hun verbintenissen moesten nakomen, enz. Het evenwicht tussen de in- en uitstroom van kasmiddelen, en daarmee de kasstroom, is min of meer blijvend verzwakt.

Voor bedrijven die niet de volledige impact van de crisis hebben ondervonden, dwong deze ongekende gebeurtenis hen om oplossingen te vinden om hun kasstroom te stabiliseren. Het is echter moeilijk om traditionele stimulansen te gebruiken, zoals het verlengen van betalingstermijnen van leveranciers of het verkleinen van betalingstermijnen van klanten. Klanten en leveranciers zijn zelf ook op deze kasstroomproblemen gestuit. Daarom is het beter om te kiezen voor meer originele oplossingen, zoals financiële leasing.

Financiële leasing: een slimme oplossing

Financiële leasing is een slimme oplossing waarmee u altijd profiteert van geavanceerde apparatuur, zonder dat u een lening hoeft af te sluiten en zonder impact op uw investeringscapaciteit.

Financiële leasing: wat zijn de voordelen voor de kasstroom?

Financiële leasing bestaat voor een bedrijf uit het huren van een activa voor een bepaalde periode. Het bedrijf kan dus van dit voor een contractueel bepaalde periode van deze activa gebruikmaken, in ruil voor een maandelijkse huurprijs. De apparatuur of de goederen worden aan het einde van het contract teruggegeven. Er is geen aankoopoptie, in tegenstelling tot leasing. Hieronder volgen de verschillende voordelen van financiële leasing in termen van kasstroom.

Behoud van de investeringscapaciteit

Door alleen te betalen voor het gebruik van uw apparatuur gedurende de beschikbaarheidsperiode, behoudt u uw investeringscapaciteit. Deze kunt u voor andere doeleinden gebruiken, met name voor business development. Voor traditionele investeringen in apparatuur is input van grote sommen geld vereist, wat sommige bedrijven, vooral kleinere, kan verzwakken. Financiële leasing is daarom een interessant alternatief voor traditionele investeringen.

Beheersing van de kosten met een vaste huurprijs

Dankzij financiële leasing kunt u uw apparatuur vernieuwen, een voordelige oplossing zonder uw kasstroom te beïnvloeden. Aan het begin van het financiële leasecontract weet u welke huur u gaat betalen en voor hoe lang. De kasuitstroom wordt elke maand gecontroleerd en aangepast aan uw capaciteiten. Deze kan worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van uw behoeften!

Profiteer van geïntegreerde financiële leasingdiensten

In financiële lease zijn diverse diensten opgenomen, waaronder after-sales service, onderhoud en de terugname van apparatuur. Zo vermijdt u onaangename verrassingen in geval van een defect en heeft u opnieuw een perfect zicht op uw maandelijkse kasuitstroom.

Vermijd het gebruik van kaskrediet

Dankzij financiële leasing hoeft u niet uw toevlucht te nemen tot een kaskrediet, dat uit niet meer en niet minder bestaat dan het afsluiten van een lening bij de bank om te kunnen profiteren van meer liquide middelen. De keerzijde van kaskrediet: zoals bij alle bankleningen moet u elke maand rente betalen.

Hoewel deze oplossing u op de middellange termijn misschien wat lucht geeft, is het op de lange termijn niet noodzakelijkerwijs interessant. Omgekeerd stelt financiële leasing u in staat om uw schuld te beperken.

Financiële leasing: om welke sectoren gaat het?

Leasing kan zinvol zijn voor uw kasstroom, ongeacht uw branche. Het is over het algemeen geschikt voor sectoren waarbij vaak vernieuwing van apparatuur en zware investeringen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor sectoren die behoefte hebben aan een hoogwaardige IT-dienst, een uitgebreid wagenpark, mobiele apparatuur zonder storingen, of dure medische apparatuur.

Olinn ondersteunt u bij de financiering en het beheer van uw apparatuur